Back

Opvang oudervereniging

Een degelijke binnenschoolse opvang en een begeleide huiswerkklas

De oudervereniging van SBS ’t Kraaiennest vzw organiseert een binnenschoolse opvang.

Hierdoor kunnen werkende ouders hun kinderen binnen de school laten opvangen en begeleiden, zonder verplaatsingen en in een vertrouwde omgeving. In de winter vind je de kinderen in de overdekte speelplaats: aan de kicker, op de fietsjes of spelletjes aan het spelen. Ofwel zoeken ze de rust in de snoezel- en leesklas. In de zomer laten we de kinderen genieten van de buitenlucht op ons grote grasplein.

Heb je de opvangbegeleiding nodig tijdens de opvanguren, bel dan naar dit nummer: 0468/24 32 05.

Begeleider ochtendopvang: Marleen – Begeleider avondopvang: Sonja, Jeanne, Nancy

UREN OPVANG:

De oudervereniging van SBS ’t Kraaiennest vzw voorziet voorschoolse opvang van 7u00 tot 8u05 (betalend tot 8u00) en naschoolse opvang van 15u30 tot 18u00 (betalend vanaf 15u45).

TARIEF:

De kostprijs voor de voor– en naschoolse opvang bedraagt 0,85 euro per begonnen half uurNa 18u00 wordt 10 euro aangerekend per begonnen half uur indien niet verwittigd of indien herhaaldelijk van toepassing.

De organisatie en administratieve verwerking van de opvang op onze school gebeurt door de oudervereniging SBS ’t Kraaiennest vzw. De opvanguren worden dan ook gefactureerd door de oudervereniging SBS ’t Kraaiennest vzw. Betalingen gebeuren na facturatie op rekeningnummer: BE35 7340 4089 8037. We voorzien een fiscaal attest voor alle opvanguren.

ORGANISATOR

De oudervereniging van SBS ’t Kraaiennest vzw is de organisator van bovenvermelde opvang. De stedelijke basisschool ’t Kraaiennest en bijgevolg de stad Dendermonde is geen mede-organisator of lid van voormelde vzw en draagt voor deze opvang dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Bij vragen, opmerkingen, problemen i.v.m. deze opvang dient u bovenstaande vzw te contacteren.