Back

Onze scholengemeenschap bestaat uit:

  • 4 gemeentelijke basisscholen (6 vestigingsplaatsen)
   met als inrichtende macht de Stad Dendermonde – www.dendermonde.be:
    • Gemeentelijke Basisschool ”De Schakel”
     Molenberg 9  9200 Baasrode – lagere school
     Kloosterstraat 25  9200 Baasrode – kleuterschool
     www.gemeenteschoolbaasrode.be

    • Gemeentelijke Basisschool “ ’t Kraaiennest” (vestigingsplaats 1)
     Rootjensweg 76  9200 Grembergen
     www.sbstkraaiennest.be

    • Gemeentelijke Basisschool ”De toverboon”
     Denderbellestraat 2A  9200 Dendermonde
     www.detoverboon.be

  • 1 provinciale school voor buitengewoon lager onderwijs (type 1 en 8 en autiwerking). met als inrichtende macht het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen – www.oost-vlaanderen.be :

MISSIE

Onze scholengemeenschap stelt zich tot doel:

  1. Het verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen.
  2. Een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en een beter management.

BASISVISIE

Door op regelmatige en gestructureerde basis op alle niveaus samen ideeën uit te wisselen, na te denken, te organiseren, taken te verdelen, innovatie te verkennen en gemeenschappelijke standpunten in te nemen komen tot gemeenschappelijke doelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de autonomie van de scholen. We streven daarbij naar een door alle partijen gedragen openheid en gelijkvormigheid.

DIRECTIECOMITE

Het directiecomité is het zenuwcentrum van de scholengemeenschap. Via deze vertrouwde en veilige omgeving ontstaat er een collegiale ondersteuning (informeel en formeel) tussen de directeuren. De directeuren delen hun expertise met de collega’s. Dit leidt tot zelfzekere, beter gedocumenteerde, competentere directeuren. Zo komt er energie vrij om in de eigen school het onderwijskundig beleid beter te voeren. Nieuwe directeuren raken via de steun van dit platform gemakkelijker ingewerkt. Er wordt bewust gekozen voor het model van gedeeld leiderschap waarbij de verschillende directeuren eigenaar zijn van één of meer onderwerpen.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCH

Ook voor andere niveaus kan hetzelfde effect werken. Door netwerken uit te bouwen op verschillende niveaus versterken we de uitwisseling van ideeën over o.a. zorg en ICT. Deze uitwisseling zal ongetwijfeld leiden tot beter en efficiënter onderwijs. We houden daarbij rekening met de onderwijskundige opdracht van alle participanten.