Back

Onze missie

Een veilige haven voor jonge ontdekkers.

Ons Kraaiennest streeft ernaar een inspirerende en inclusieve leeromgeving te creëren waar elke kind wordt aangemoedigd om zijn volledig groei capaciteit  te bereiken. Wij geloven in het bevorderen van een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin elk kind zich gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn. Onze ‘groene school’ is daar een voorbeeld van. Onze kinderen kunnen genieten van onze speelnatuur, op ontdekking gaan en zelf hun creativiteit ontwikkelen.

 Visie

1 Individuele Groei en Ontwikkeling:

Wij geloven dat elk kind uniek is en zijn eigen pad van groei en ontwikkeling volgt. Onze school streeft ernaar om een diverse en inclusieve omgeving te bieden waarin elk kind wordt aangemoedigd om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We richten ons niet alleen op schoolse prestaties, maar ook op sociale, emotionele en creatieve groei.

2 Passie voor Leren:

We koesteren een cultuur van nieuwsgierigheid en levenslang leren. Onze leeromgeving is ontworpen om het enthousiasme voor ontdekking en kennis aan te wakkeren. We moedigen kinderen aan om vragen te stellen, problemen op te lossen en hun eigen leertraject te sturen. Door te leren als een boeiend avontuur te presenteren, streven we ernaar een blijvende passie te ontwikkelen.
We bevorderen de liefde voor het lezen door het aanbieden van diverse en boeiende leesmaterialen. We creëren een leescultuur door het organiseren van leesevenementen, en leesactiviteiten in verschillende vakken.

3 Inclusiviteit en Respect:
Onze school is een gemeenschap waar diversiteit wordt gevierd en respect voor elkaar wordt gekoesterd. We bevorderen een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich geaccepteerd voelen. Door respect en begrip te stimuleren, bereiden we onze leerlingen voor op een wereld waarin samenwerking en empathie essentieel zijn.

4 Samenwerking met Ouders en Gemeenschap:

Wij geloven in een nauwe samenwerking tussen school, ouders en de bredere gemeenschap.
Samenwerking is de sleutel tot het creëren van een ondersteunende omgeving voor het kind. We streven ernaar om transparante communicatie te bevorderen, betrokkenheid van ouders te vergroten en samen te werken aan het welzijn en de educatieve groei van elk kind. Daarom organiseren we oudercontactdagen tijdens het schooljaar. Ouders kunnen ook steeds terecht bij onze zorgcoördinator.

5 Duurzaamheid en Verantwoordelijkheid:

Onze school zet zich in voor duurzaamheid en milieubewustzijn. We streven ernaar om kinderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het milieu en hen te inspireren tot actie. Daarom doen we mee aan het project ‘Mooimakers’. Op die manier streven we naar afvalvermindering, recycling en energiebesparing. Door milieueducatie te integreren in ons curriculum, willen we toekomstige generaties opleiden die zich bewust zijn van en betrokken zijn bij de wereld om hen heen.

6 Gezonde school
We bevorderen de gezondheid en het welbevinden van onze kinderen door het aanbieden van gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en aandacht voor de mentale gezondheid van de kinderen.
We integreren gezondheidseducatie in het curriculum om leerlingen bewust te maken van gezonde keuzes en levensstijlen.

7 Leesmotivatie

Onze leerkrachten bevorderen een liefde voor lezen door het aanbieden van diverse boeiende leesmaterialen. We creëren een leescultuur door het organiseren van leesevenementen en het integreren van leesactiviteiten in verschillende vakken.

Met onze visie streven we ernaar om ook karakter, creativiteit en burgerschap te bevorderen. Ons ‘Warm Kraaiennest’ is een plek waar elk kind wordt aangemoedigd om te schitteren, te groeien en een positieve impact te hebben op de wereld om hen heen.